Ej Inloggad
E-postadress
Lösenord

Vi skapar Elitteam i er organisation
Vi coahar nu via Skype
Välkommen till Emperator
"Att få professionell handledning av
en Chefsutvecklare med stor erfarenhet
har varit oerhört värdefullt för mig"
"97 procent nöjda kunder
kan inte ha fel!
Visst går det, om man vill!"
Nytt Jobb i Maj?
Visst går det om du vill
Kunderna ger högsta betyg
Vi utvecklar kulturen i ditt företag

Next Level Chefsutveckling
"Fantastic program"
PwC Sweden
Experthjälp när du vill starta eget?
Visst är det bra!
Den största delen av nutida företags tillgångar är humankapital.

Alla är idag överens om att för att vi i Sverige skall klara den framtida konkurrensen från en global marknad och säkerställa att företagen kan erbjuda arbete för nästa generationer, så måste vi i Sverige arbeta smartare än i andra länder där lönekostnaden alltid är lägre.

Vi kan arbeta smartare och få alla att arbeta åt samma håll genom att alla i företaget fokuserar på samma sak, rätt sak, samtidigt. Genom att sätta rätt KPI:er och mäta rätt saker i rätt tid kan vi skapa en dialog i företaget som medför att alla är med på tåget.

När vi arbetar åt samma håll skapas delaktighet och bättre trivsel hos medarbetarna.

Emperator har under fem års tid utvecklat Pulsgeneratorn, ett dialogstyrningverktyg, som på ett vetenskapligt sätt väldigt enkelt mäter och följer upp alla insatser i företaget utifrån 11 st moduler. Vi har valt de 11 vetenskapliga moduler vi tycker är effektivast. Med Drivhjulet utvecklar du sedan bolaget steg för steg mot en total måluppfyllnad hos Personal, Organisation och Ledning. Dagstempraturen/nivån på TEAM:et mäter vi i appen Elitteam. I appen finns också din egen individuell handlingsplan för att du och dina medarbetare skall nå sin maximala potential och därigenom att skapa en stärkande företagskultur.

”Vad som mäts blir gjort” brukar man säga.

Det nya med vårt koncept är att vi blandar enkla mätningar med utbildning, coachning som målinriktat och mätbart följer upp och utvecklar, individen, ledarna och förändrar företaget till Världsklassnivå. Vi examinerar alla medarbetare att befästa varje nivå och förteget kan enkelt koppla individens/chefens lön till varje examinationsnivå i programmet.

Med Pulsgeneratorn/Appens hjälp kan du sedan analysera hur väl individen, gruppen eller företaget totalt uppfyller de kraven som ledningen ställt och samtidigt se effekten av varje utbildningsinsats mot en stärkande företagskultur på vägen mot Elitteam och ett företag i Världsklass.

Genom att du enkelt kan mäta fokusområden om och om igen så kan du ”göra om och göra rätt” i företaget inom det område där det som bäst behövs. Då arbetar alla i företaget åt samma håll trivs och mår bra.

När du som läser detta känner dig mogen att säkerställa att ditt företag skall vara vinnaren i den allt hårdare konkurrensen är du redo att vara kund hos Emperator.

Våra förstudier har visat att ”För varje % du minskar GAP:et så ökar nettovinsten. Initialt med det dubbla sedan ökar det exponentiellt”
Ingvar Rehbinder
Fd Ekonomichef Nokia Latinamerika


Arbeta smartare, mer lönsamt.


Hans Engberg VD
Emperator I Sverige AB

Med människan i centrum
EMPERATOR
Företag: Framdriften i bolaget ökar du genom att använda vår företagsakademi i organisationen. Vi brukar säga: -Det som mäts blir gjort.

Privata Kunder
: Vi utvecklar dig, fastställer vi Din karriärplan. Vi har med denna process satt 80% av våra kunder i jobb inom 6v.

MER OM OSS
Våra chefsutvecklare, kompetenskartläggare/värderare, jobbcoacher och branschspecialister är specialutbildade och har gått ett omfattande utbildningsprogram. De har erfarenhet som företagare, chefer, entreprenörer, rekryterare, akademiker, och de flesta har varit arbetsgivare.


VILL OCH KAN
Vi har en lång erfarenhet av rekrytering, affärsutveckling många olika rörelser. Utbildat många organisationer i ledarskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning och ekonomi.

VÄLKOMMEN TILL
Artillerigatan 6, 5tr.
114 51 Stockholm. T-Bana: Östermalmstorg
Telefon: 08-550 08 770