Ej Inloggad
E-postadress
Lösenord

Vi skapar Elitteam i er organisation
Vi coahar nu via Skype
Välkommen till Emperator
"Att få professionell handledning av
en Chefsutvecklare med stor erfarenhet
har varit oerhört värdefullt för mig"
"97 procent nöjda kunder
kan inte ha fel!
Visst går det, om man vill!"
Nytt Jobb i Maj?
Visst går det om du vill
Kunderna ger högsta betyg
Vi utvecklar kulturen i ditt företag

Next Level Chefsutveckling
"Fantastic program"
PwC Sweden
Experthjälp när du vill starta eget?
Visst är det bra!


Utbilda dig och mät sedan resultatutveckligen

Vi säger: "Train Hard -Fight Easy"

Genom hård ledarskapsträning och sedan mäta din egen utveckling som ledare kan du hela tiden mätbart bli en bättre ledare. (Vi använder modellen Pulsgeneratorns 5 ledarskapsnivåer) och sedan mäta det förbättrade resultatet av ditt förbättrade ledarskap.

Du kan lära dig att förstå ledarskapets 5 nivåer och sedan situationsanpassa ditt ledarskap i alla lägen.

När du utvecklat ditt ledarskap och genomsyrat detta i organisationen kommer fighten mot era konkurrenter bli lättare.

Det som skiljer oss från andra aktörer är
att vi mäter din ledarskapsutveckling i pulsmätningar och lär dig hur kan anpassa ditt ledarskap till medarbetarnas föutsättningar och utveckla den företagskultur som är ägarnas målbild. Vi kan beräkna resultatet av att utveckla ditt ledarskap.


Mer som skiljer oss från andra aktörer är att vi bedriver individuell chefsträning och ledarskapsutveckling i skarpt läge i ditt företag i din egen grupp medan de flesta andra ledarskapsutbildningar oftast är Case-baserat eller gruppbaserat. 

Programmet: Rivstarta som ny chef , programmet varar i 12 månader.

Syfte: Du skall snabbt få insikt och förståelse så att du kan utveckla ditt eget ledarskap till de högsta nivåerna och lära dig modellerna för att direkt koppla ditt förbättrade ledarskap till att få ditt team att fungera och generera ett bättre resultat.

Mål: Att befästa ditt eget personliga ledarskap på nivå 2 och få förståelse för ledarskapet på nivå 3 och 4. Du skall kunna beräkna organisationens vinster genom bättre ledarskap och göra din egen manual som chef.

Genomförande: Vi startar med ett teoretiskt startpaket som lär dig grunderna i gruppdynamik, organisationsutveckling, ledarskapets olika nivåer och modeller för lönsamhetsutveckling direkt kopplat mot din egen utveckling.

Steg ett: Teoretiskt startpaket ”Ny som chef” gruppövning 1+1 dagar.
  
Hemläxa innan nästa steg och börja med din chefsmanual.


Steg två: Genomgång av ditt företags affärsplan och dina mål som chef samt genomföra första Pulsmätningen av ”Kommunikations- och beteendeprofilen” i din egen grupp. Mötet sker på ditt kontor.

Hemläxa innan nästa steg och fortsätta med din chefsmanual.

Steg tre: Gapanalys av Pulsmätningen och grupputbildning av ”Kommunikation- och beteendeprofiler” samt dialogverktyg. Pulsmätning nummer två genomförs av modulen ”make me feel important”. Mötet sker på ditt kontor.

Hemläxa innan nästa steg och fortsätta med din chefsmanual.

Steg fyra: Gapanalys av Pulsmätningen och grupputbildning av ”make me feel important”. Pulsmätning nummer tre genomförs av ”Teamets effektivitet”. Mötet sker på ditt kontor.

Hemläxa innan nästa steg och fortsätta med din chefsmanual.

Steg fem:
Gapanalys av Pulsmätningen och grupputbildning av ”Teamets effektivitet”. Kopplat till FIRO om gruppdynamiken och översyn av er rollfördelning. Individuell utbildning av bland annat din förståelse för vad som krävs för att nå nivå tre och fyra som ledare. Pulsmätning nummer fyra genomförs ”Ledarskapets nivåer”. Mötet sker på ditt kontor.

Hemläxa innan nästa steg och fortsätta med din chefsmanual.

Steg sex:
Gapanalys av Pulsmätningen av ”Ledarskapets nivåer”. Tillsammans sätter vi/reviderar vi de viktigaste Målen/KPI:erna. För ditt ansvarsområde/team. Mötet sker på ditt kontor.

Diskussion om nästa steg att gå vidare att befästa nivå tre och fyra som chef.


De företag som har genomfört Next Level chefsprogrammen med över 90% kundnöjdhet är bl.a.
Swedish Match, KF, Lufthansa, PwC, Grant Thornton, FN, Max Hamburgare Sverige, GANT, Carema, WWF, F-Secure, Kodak, Boeing, Eton Shirts, Avalon, Amfa Finans, eBuilder, EDSA Holding Sweden AB, STS, Nacka Kommun, Weber Shandwick, Sunguard, Panaxia, West International, Hermelin Handel, Consign Group, Eniro, Jurek Bemanning & Rekrytering, Thai Fong Food AB, Svensk Inredning, Fatzer, Connoisseur International, Sales Competence Sweden, m.fl.

Just styrkan att programmet är kompatibelt med olika organisationers olika behov har gett stora resultat och många väldigt nöjda kunder.

Pulsgeneratorn är Emperators koncept för att skapa och mäta ökad framdrift och lönsamhet genom bättre och tydligare ledarskap. Pulsgeneratorn innehåller metoder, processer och modeller samt mätverktyg för att kontinuerligt stämma av nuläget mot önskat läge både på individ, team och organisation.

Marknadens effektivaste Chefsutvecklingsprogram för nya chefer? 80 procent av cheferna höjer sin produktivitet inom 3 månader.

Startavg. 33 000:-
Licensavg. 6 500:-/mån i 12 mån
exkl. moms + resekostnader, traktamenten

Boka idag Tel 08-550 08 770Jag vill veta mer
Med Pulsgeneratorn utvecklas du som ny chef

Våra mätningar visar:

"För varje % du minskar GAP:et så ökar nettovinsten. Initialt med det dubbla sedan ökar det exponentiellt"

Ingvar Rehbinder
F.d. Ekonomichef Nokia Latinamerika


Innehållet i "Rivstarta som ny chef"

 • Vad är en chef, ledare, Manager
  • Befogenheter och ansvar
 • Vem är jag? -DISC
 • Mina mål med mitt chefskap
  • Brevet till framtiden
  • Ledarskapstrappan min nivå, önskad nivå
 • Värde grund, kontra företagskulturen
 • Hur bygger jag mitt team
  • FIRO
  • Att driva projekt kontra linje uppdrag skillnad
   Projekt/Uppdragsbeskrivning och kvittens (30% lyckas)
  • Kompetensinventering
  • Kommunikation (DISC)
  • Skapa tillit (Röd grön)
 • Den viktiga affärsplanen (Vision, mål, aktiviteter) ?
 • Att sätta och mäta mål/framdriften
 • Det viktiga medarbetar samtalet
 • Att sätta löner
 • Att hantera dina chefer
 • Feedback
 • Hur hantera mina medarbetare om jag blir chef över dem
 • Den viktiga tiden
 • Min viktiga verktygslåda, Pulsgeneratorn
 • Så mäter jag lönsamheten av att jag utvecklas som chef
 • Vi tar fram din egen "ny som chef manual"

Pulsgeneratorn ger dig som ledare möjligheten att enkelt anpassa bolagets KPI:er och styra dialogen i bolaget i alla situationer när omvärldens förändras. Förändringar och KPI:er måste alltid mätas.

Vi säger: "Det som mäts blir gjort"

Vi har valt 11 moduler som på ett vetenskapligt sätt effektiviserar Personal, Organisation och Ledning mest och sammanfört dem i ett enda enkelt verktyg.

Läs mer om Pulsgeneratorn och Drivhjulet här>>

Med Drivhjulet utvecklar du sedan bolaget steg för steg mot en total måluppfyllnad hos Personal, Organisation och Ledning i Pulsgeneratorns moduler.


Med Pulsgeneratorns Drivhjul så kan du jobba smartare och nå maximal framdrift i företaget genom att alla medarbetare kan nå maximal måluppfyllnad och dra åt samma håll.Stor del av arbetet genomförs via webbaserade pulsenkäter och intervjuer i ditt företag. Vi hittar alla GAP i din organisation, analyserar dem, åtgärdar GAP, mäter igen och maximerar framdriften.Med Pulsgeneratorn mäter du beteendemönstret, samarbetsviljan, tilliten och engagemanget i gruppen. Du förbättrar dialogen i gruppen genom feedbackverktyg.

Du tydliggör rollerna och kompetenskraven i gruppen för att senare kunna skapa Självstyrande Team. Pulsgeneratorn ger dig underlaget till att bli en bra chef som skapar lönsamhet

Boka idag Tel 08-550 08 770
Jag vill veta merGlöm inte, Emperator arbetar också med Affärsutveckling och har Affärsskolor i tre steg:

Välkommen till oss !

Hans Engberg
VD Emperator

Sätter DIN kompetens i fokus

 
EMPERATOR
Företag: Framdriften i bolaget ökar du genom att använda vår företagsakademi i organisationen. Vi brukar säga: -Det som mäts blir gjort.

Privata Kunder
: Vi utvecklar dig, fastställer vi Din karriärplan. Vi har med denna process satt 80% av våra kunder i jobb inom 6v.

MER OM OSS
Våra chefsutvecklare, kompetenskartläggare/värderare, jobbcoacher och branschspecialister är specialutbildade och har gått ett omfattande utbildningsprogram. De har erfarenhet som företagare, chefer, entreprenörer, rekryterare, akademiker, och de flesta har varit arbetsgivare.


VILL OCH KAN
Vi har en lång erfarenhet av rekrytering, affärsutveckling många olika rörelser. Utbildat många organisationer i ledarskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning och ekonomi.

VÄLKOMMEN TILL
Artillerigatan 6, 5tr.
114 51 Stockholm. T-Bana: Östermalmstorg
Telefon: 08-550 08 770